צוות המשרד
 מנכ"ל קבוצת משכנות המלך דוד
 אלי פיקסלר
  050-5206353
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 בני דרור
 052-4003860
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 סיני יצחקי
 052-3507172
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 אסף כהן
 058-5460508
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 ראובן מנסנו
 050-5556288
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 דורון לדר
 0544513179
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 יקי אסלן
 054-8021912
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 אמיר וויט
  050-5359115
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן